KẾT BẠN ZALO

DÀN SỐ CHUẨN XÁC TRẢ PHÍ TRƯỚC 99% - 100%

ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM ĐÀI CHÍNH MỖI NGÀY (6 TRIỆU)

 
NGÀY ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM 100% KẾT QUẢ CHO PHÉP CẤP 6 KHÁCH

Đã chốt số
19/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(08) ĐUÔI(24) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI(TP Hồ Chí Minh) ĐẠT MỨC
18/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(43) ĐUÔI(63) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (VĨNH LONG) ĐẠT MỨC
17/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(18) ĐUÔI(33) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI( TÂY NINH) ĐẠT MỨC
16/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(23) ĐUÔI(45) trượt (ĐỒNG NAI) ĐẠT MỨC
15/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(04) ĐUÔI(27) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (BẾN TRE) ĐẠT MỨC
14/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(89) ĐUÔI(86) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI(TP Hồ Chí Minh) ĐẠT MỨC
13/09/2020 BÁO SỐ LỖI trượt (TIỀN GIANG) ĐẠT MỨC 1 KHÁCH
12/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(19) ĐUÔI(91) trượt(TP Hồ Chí Minh) ĐẠT MỨC
11/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(35) ĐUÔI(99) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (VĨNH LONG) ĐẠT MỨC
10/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(98) ĐUÔI(04) trượt( TÂY NINH) ĐẠT MỨC
09/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(94) ĐUÔI(26) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (ĐỒNG NAI) ĐẠT MỨC
08/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(84) ĐUÔI(07) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (BẾN TRE) ĐẠT MỨC
07/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(70) ĐUÔI(98) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI(TP Hồ Chí Minh) ĐẠT MỨC
06/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(50) ĐUÔI(70) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (TIỀN GIANG) ĐẠT MỨC
05/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(48) ĐUÔI(98) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI(TP Hồ Chí Minh) ĐẠT MỨC
04/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(68) ĐUÔI(66) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (VĨNH LONG) ĐẠT MỨC
03/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(65) ĐUÔI(54) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI( TÂY NINH) ĐẠT MỨC
02/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(55) ĐUÔI(46) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (ĐỒNG NAI) ĐẠT MỨC
01/09/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(12) ĐUÔI(52) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (BẾN TRE) ĐẠT MỨC
31/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(40) ĐUÔI(41) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI(TP Hồ Chí Minh) ĐẠT MỨC
30/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(75) ĐUÔI(08) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (TIỀN GIANG) ĐẠT MỨC
29/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(09) ĐUÔI(56) trượt (TP Hồ Chí Minh) ĐẠT MỨC
28/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(40) ĐUÔI(89) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (VĨNH LONG) ĐẠT MỨC
27/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(09) ĐUÔI(43) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI( TÂY NINH) ĐẠT MỨC
26/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(09) ĐUÔI(77) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (ĐỒNG NAI) ĐẠT MỨC
25/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(28) ĐUÔI(53) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (BẾN TRE) ĐẠT MỨC
24/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(18) ĐUÔI(44) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (TP Hồ Chí Minh) ĐẠT MỨC
23/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(07) ĐUÔI(14) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (TIỀN GIANG) ĐẠT MỨC
22/08/2020 BÁO LỖI BÁO LỖI BÁO LỖI
21/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(65) ĐUÔI (62) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI ( BÌNH DƯƠNG) ĐẠT MỨC
20/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(68) ĐUÔI(52) trượt ( TÂY NINH) ĐẠT MỨC
19/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(80) ĐUÔI(64) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (ĐỒNG NAI) ĐẠT MỨC
18/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(50) ĐUÔI(95) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (BẾN TRE) ĐẠT MỨC
17/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(42) ĐUÔI(51) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (TP Hồ Chí Minh) ĐẠT MỨC
16/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(05) ĐUÔI(13) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (TIỀN GIANG) ĐẠT MỨC
15/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(57) ĐUÔI(67) trượt (TP Hồ Chí Minh) ĐẠT MỨC
14/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(16) ĐUÔI(21) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (VĨNH LONG) ĐẠT MỨC
13/08/2020 BÁO SỐ:ĐẦU(08) ĐUÔI(34) TRÚNG ĐẦU ĐUÔI (TÂY NINH) ĐẠT MỨC
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ TRƯỚC ĐÓ UY TÍN;CHÍNH XÁC

SỐ CHUẨN KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU

Muốn THẮNG LỚN nhà Đài thì bạn phải có chiến thuật. Đừng đánh theo cảm tính vừa không Trúng lại mất Tiền. Hãy tập trung nghiên cứu cách chốt số để đưa ra cầu đẹp nhất. Nếu không chốt được số thì để đội ngũ chốt số tài ba của chúng tôi giúp bạn. CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC

TRỰC TIẾP KQXS CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT

Trang web dự đoán cầu lô đề miền bắc chính xác từ HDXS hàng ngày.